Ordensreglement

Ordens- reglement

§ 1. Holdplan og tider
CrossFit Odense forbeholder retten til at ændre holdtider/holdplan og/eller holdtyper samt antal hold jf. § 12 i medlemsbetingelserne.

§ 2. Børn
Børn under 15 år må ikke træne i CrossFit Odenses lokaler, heller ikke under opsyn.
Børn må som udgangspunkt gerne opholde sig i CrossFit Odenses lokaler såfremt de ikke forstyrrer hverken holdtræning eller selvtræning samt er til gene for andre medlemmer. Børn og deres tilhørende forældre/værge skal altid følge personalets anvisninger for ophold i centret.
CrossFit Odense kan ikke stilles til ansvar for skader forvoldt i hverken receptions-/opholdsområdet eller træningsarealerne.

§ 3. Ejendele
CrossFit Odense er ikke ansvarlige for tabt, efterladt eller stjålet ejendele i vores lokaler eller på matriklen. Der er videoovervågning i centeret, således kan du opbevare dine medbragte ting i vores opbevaringshylder ved receptionsområdet. Alternativt kan du bruge et af vores aflåste skabe såfremt du medbringer egen hængelås.

§ 4. Heldbred samt ansvarsfraskrivelse
Al træning og ophold sker på eget ansvar. CrossFit Odense anbefaler, at alle førstegangstrænende bør deltage på et introhold før træning på almindelige hold påbegyndes. Ved tilmelding til et medlemskab/drop-in/introhold er medlemmet bekendt med hvad vores træning indbefatter, og bekræfter, at medlemmet er indforstået med at der er tale om hård fysisk træning. Medlemmet er ansvarligt for at være i tilstrækkelig god form, både mentalt og fysisk, til at deltage i træningen.
CrossFit Odense samt deres trænere er ikke ansvarlig for sygdom, eller skader påført under træningen, som følge af træningen, eller skader som er påført af andre medlemmer. I øvrigt følges en til enhver tid gældende danske erstatningsret på området.

§ 5. Behandling og rengøring af udstyr mm.
Udstyret må kun bruges til det som det er beregnet til. Du skal til enhver tid passe på udstyret og behandle det ordentligt. Ved eventuelle skader eller ødelæggelse af udstyr skal CrossFit Odense informeres om dette i receptionen eller pr. mail hurtigst muligt.
Ved alvorligt misbrug med overlæg kan du stilles til ansvar for reparation/erstatning af udstyr.
Det er tilladt at bruge flydende kalk eller kalk i pulverform. Det forventes du bruger en af vores gulvmopper til at fjerne eventuelle kalkrester fra gulvet efter træning.
Det er ikke tilladt at smide med håndvægte og kettlebells over hoftehøjde.
Det er ikke tilladt at droppe tomme vægtstænger. Først når der er minimum 1×10 kg vægtskive på hver side af en vægtstang er det tilladt at droppe den. Det anbefales altid at fastlåse vægtskiverne med klemmer.
Efter brug skal rester af kalk børstes af i vandret position før desinficering af vægtstangen.
Alt udstyr skal desinficeres efter brug. Her skal du som udgangspunkt bruge din udleverede mikrofiberklud. Alternativt kan du bruge papir fra vores papirholdere.
Bruger du den sidste desinficering i flasken eller gulvmoppen, må du gerne fylde den op igen ved den store desinficeringsbeholder. Alternativt kan du informere personalet om hvilken beholder, der skal fyldes op.

§ 6. Ophold i centeret
Det er som udgangspunkt kun tilladt for medlemmer at opholde sig i træningsarealerne. Hvis du træner i CrossFit Odense uden medlemskab eller anden skriftlig tilladelse udløser dette en bøde på 750,- DKK.

§ 7. Musik
Det er kun tilladt at afspille musik via iPad’en tilkoblet højtalersystemet. Det er ikke tilladt at koble sin egen telefon til højtalerne, og der må ikke afspilles forskelligt musik på tværs af højtalerne.
Under hold er det træneren som styrer musikken og volumen på denne.
Musik og volumen uden for holdundervisning er efter først-til-mølle-princippet, dog under hensyn til andre medlemmer. Vil du høre anden musik end den, som bliver spillet i centeret, er det tilladt at bruge høretelefoner.

§ 8. Ordensregler
Det til enhver tid gældende ordensreglement, samt anvisninger givet af CrossFit Odenses personale, skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Racistiske eller nedladende udtalelser samt truende eller ubehagelig adfærd kan medføre bortvisning

§ 9. Billeder og videoer
CrossFit Odense tager løbende billeder og videoer af træning til opdatering af sociale medier, hjemmeside og mails. Hvis du ikke ønsker at indgå i dette, skal du enten henvende dig i receptionen eller skriftligt på info@crossfit-odense.dk.

§ 10. Privat virksomhed
Det er ikke tilladt at foretage privat virksomhed i CrossFit Odenses lokaler uden forudgående aftale med CrossFit Odense. Overtrædelse af dette vil medføre et gebyr skønnet ud fra omkostningstabet for CrossFit Odense.